Điều Khoản Riêng Tư

Chúng tôi iTapHoa (bao gồm app, website), thu thập dữ liệu cá nhân của bạn mà bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi dưới các phương pháp sau đây:
- Thông tin cá nhân gồm tên, số điện thoại, địa chỉ, khi tạo tài khoản
- Thông tin hình ảnh được gửi lên từ thư viện ảnh trong thiết bị của bạn và từ camera của thiết bị
- Tương tác với các trang trên mạng xã hội thuộc quyền quản lý của chúng tôi.
Chúng tôi cam đoan sẽ chỉ sử dụng các dữ liệu này để phục vụ các bạn và làm tốt hơn trải nghiệm khi các bạn sử dụng ứng dụng, website, của chúng tôi và không dùng để kinh doanh cho mục đích khác.